Operatorul

SC SAFE WHEELS INVEST SRL, cu sediul în Bulevardul C.A. Rosetti nr. 8A, 700141, Iași, reprezintă operatorul datelor cu caracter personal, fiind astfel responsabil pentru procesarea acestora.

Colectarea datelor cu caracter personal se face doar cu acordul dvs. În cazul refuzului, SC SAFE WHEELS INVEST SRL se află în imposibilitatea de a încheia contracte de prestare servicii cu dvs. și de a trimite informații necesare, deoarece nu are la dispoziție informații esențiale legate de identitatea dvs.

 

Identitatea și datele de contact ale SC SAFE WHEELS INVEST SRL în calitate de operator de date personale:

SC SAFE WHEELS INVEST SRL

Sediu social: Bulevardul C.A. Rosetti nr. 8A, 700141, Iași

Punct de lucru: Bulevardul C.A. Rosetti nr. 8A, 700141, Iași

CUI: 24704208

Reg. Com.: J22/3284/2008

Capital social: 500 Lei

T: 0232.272.869

E: office@safewheels.ro

 

Datele colectate

SC SAFE WHEELS INVEST SRL prelucrează datele cu caracter personal de mai jos:

 1. Nume, prenume, telefon, adresă de e-mail.
 2. Profilul din social media.
 3. Informațiile pe care le furnizați despre preferințele dvs.
 4. Informații despre utilizarea site-ului de către dvs.
 5. Informațiile pe care le primim prin comunicarea telefonică, prin SMS-uri, e-mailuri și alte canale de comunicare.
 6. Informații despre computerul dvs. și utilizare site-ului (adresa de IP, locația geografică, tipul de browser, sursa de referință, durata vizitei, numărul de afișări ale paginii).
 7. Informații legate de deschiderea e-mailurilor trimise și accesarea link-urilor trimise.

 

Scopul pentru care colectăm

SC SAFE WHEELS INVEST SRL colectează date cu următoarele scopuri:

 1. Pentru a vă oferi serviciile noastre.

Vă solicităm datele pentru a putea încheia contracte comerciale.

 1. Pentru a putea comunica

Vă solicităm datele în scopuri variate, cum ar fi acela de a soluționa diferite sesizări ale dvs., de a vă oferi servicii personalizate și de a aflat opiniile dvs. asupra serviciilor noastre.

 1. Pentru a vă trimite informări (newslettere)

Vă solicităm date pentru a vă trimite informări comerciale/newslettere, în format electronic. Pentru acest lucru vă cerem consimțământul/acordul și vă solicităm adresa de e-mail, în mod expres; avem ca temei al prelucrării interesul nostru legitim. Vă puteți retrage oricând consimțământul, exprimând astfel opțiunea dumneavoastră de a nu mai primi newsletter-ul nostru în viitor, făcând click pe „dezabonare" atunci când primiți e-mailul respectiv.

 1. Pentru a ne îmbunătăți serviciile

Vă solicităm feedback-ul pentru a vă putea oferi cele mai bune servicii.

 1. Securitatea, detectarea și prevenirea fraudei

Utilizăm informații, care pot include date cu caracter personal, pentru a preveni frauda și alte activități ilegale sau care încalcă drepturile persoanelor fizice. De asemenea, folosim aceste informații pentru a investiga și detecta frauda. Putem utiliza datele personale pentru evaluarea riscurilor și pentru scopuri de securitate, inclusiv autentificarea utilizatorilor. În acest scop, datele cu caracter personal pot fi comunicate unor terțe părți, cum ar fi autoritățile de aplicare a legii, conform reglementarilor aplicabile în vigoare.

 1.  Motive juridice

În acest scop, trebuie să utilizăm informațiile furnizate, care pot include date cu caracter personal, pentru a rezolva disputele juridice sau reclamațiile, pentru investigațiile și respectarea reglementarilor, pentru a pune în aplicare un acord sau pentru a confirma solicitările din partea organelor de drept, în măsura în care acest lucru este prevăzut de lege.

 

SC SAFE WHEELS INVEST SRL colectează date în următoarele cazuri:

1. Dacă sunteți un angajat sau un alt tip de colaborator

Pentru a intra în relații contractuale cu noi (Contract Individual de Muncă etc.) și pentru a comunica, vă solicităm datele impuse de lege pentru a încheia contracte de muncă, în temeiul unei obligații legale: nume, prenume, domiciliu, data și locul nașterii, coordonatele actului de identitate, acte de studii, cazier judiciar, cazier fiscal, CV-uri, adeverință medicală etc.

2. Dacă doriți să vă angajați la SC SAFE WHEELS INVEST SRL

Utilizăm datele personale conținute în CV-urile pe care le primim pentru a evalua calificările solicitanților pentru o poziție, inclusiv pentru programele noastre de „internship”. Ne bazăm prelucrările pe interesul de potențială încheiere și derulare a unui contract de muncă.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele, adresa de e-mail, telefonul, adresa, datele personale incluse în CV, detaliile privind educația şi instruirea, calificările profesionale, precum şi alte date cu caracter personal pe care ni le puteți furniza direct.

3. Dacă sunteți un partener de afaceri/furnizor

Utilizăm datele dvs. personale pentru a păstra contactul direct și a menține relația contractuală cu dvs. Colectăm aceste date având ca temei încheierea de contracte comerciale.

Utilizăm datele dvs. de contact pentru a facilita comunicarea în timp real a informațiilor relevante cu privire la relația noastră contractuală.

În anumite situații, vă putem solicita unele date cu caracter personal în temeiul unei obligații legale, impuse de legislația în vigoare.

5. Dacă sunteți utilizator al site-urilor noastre:

https://www.safewheels.ro

Folosim datele personale pe care le colectăm de la dvs. atunci când vizitați site-urile noastre în scopul de a monitoriza traficul și de a îmbunătăți conținutul acestora. Ne bazăm în această activitate de procesare a datelor pe interesul nostru legitim.

Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal pot fi: o obligație legală (în cazul în care SC SAFE WHEELS INVEST SRL este obligată legal să divulge anumite date cu caracter personal autorităților publice) sau interesul legitim al SC SAFE WHEELS INVEST SRL de a efectua o tranzacție în cel mai eficient mod.

 

Furnizarea de date cu caracter personal

Atunci când datele cu caracter personal vă sunt solicitate direct, acestea sunt solicitate în scopurile menționate anterior, deoarece altfel nu ne vom putea îndeplini activitatea specifică.

 

Transmiterea de date cu caracter personal către terți

Deși, ca o regulă generală, noi nu divulgăm datele dumneavoastră personale către terţi, există posibilitatea: de transmitere a datelor personale relevante către autorități publice, dacă există obligația legală, în contextul furnizării de către noi a serviciilor solicitate de dvs.

 

Durata procesării

Datele dvs. personale vor fi stocate pană la momentul încetării relației cu clientul, cu excepția cazului în care avem obligația legală de a stoca în continuare datele dvs. în scopul de a le prezenta autorităților publice.

 

Perioada stocării datelor

SC SAFE WHEELS INVEST SRL stochează datele dvs. cu caracter personal cât timp este necesară prelucrarea și până la momentul când ne solicitați să le ștergem. Vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

           

Drepturile dumneavoastră

Dvs. aveți următoarele drepturi:

Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate - vă permite să obțineți confirmarea faptului că datele dvs. personale sunt prelucrate de către noi şi, dacă este afirmativ, care sunt detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare.

Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete - vă permite să rectificați datele dvs. personale dacă sunt incorecte.

Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori - vă permite să obțineți ștergerea datelor dvs. personale în anumite cazuri, ca de exemplu:

Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor - vă permite să obțineți restricția de procesare a datelor dvs. cu caracter personal în anumite cazuri, de exemplu, atunci când contestați acuratețea datelor dvs. cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm această acuratețe.

Dreptul la portabilitatea datelor vă permite să primiți datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil, sau să transmiteți aceste date unui alt operator de date.

Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea - vă permite să obiectați la procesarea ulterioară a datelor dvs. cu caracter personal, în condițiile și în limitele stabilite de lege.

Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere.

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR. Puteți depune plângere în special la autoritatea de supraveghere din statul membru al Uniunii Europene: (i) în care aveți reședința obișnuită; sau (ii) în care se află locul dvs. de muncă; sau (iii) în care a avut loc presupusa încălcare a drepturilor dvs. cu privire la protecția datelor.

În România, autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Detaliile de contact ale ANSPDCP sunt următoarele: